Отопление и вентилация Слънчеви системи

ВВО ЕООД

ВВО ЕООД-Слънчеви колектори

ВВО ЕООД-Слънчеви колекториВВО ЕООД – Самонасочващи се слънчеви колектори. Проектиране и изграждане на слънчеви системи и инсталации.

Фирмата предлага самонасочващи се и фокусиращи слънчеви колектори. Слънчеви панели със следяща система и електронно управление за по-ефективно улавяне на слънчева енергия и осигуряване на гореща вода за битови нужди и отопление.

  • Концентриращи слънчеви колектори за битова гореща вода.
  • Подвижна стойка с ел.двигател за фотоволтаични колектори.
  • Проточен йонизиращ нагревател с електронно управление ЕКОНОМИК.

Целта на ВВО ООД е предоставяне на цялостно решение – интегрирано отопление чрез нагревател ЕКОНОМИК и топла вода за банята и кухнята чрез подвижния слънчев панел ФОКУС 42, с което да се намали общия разход за ел. енергия с минимум 50% и изплащане на вложените средства в рамките на една до четири години.

Варна
тел.: 052 300 947
GSM: 0889 202 003

e-mail: [email protected]

сайт: www.vvo-bg.com