ВИЛФ-инженеринг ООД

ВИЛФ-инженеринг ООДВИЛФ-инженеринг ООД – Отоплителни, климатични, слънчеви и вентилационни инсталации. Изграждане и сервиз.

Фирма ВИЛФ-инженеринг ООД предлага проектиране, доставка и монтаж на:

 • отоплителни инсталации;
 • газови инсталации;
 • слънчеви колектори;
 • вентилационни инсталации;
 • газови котли;
 • термопомпи;

Цялостно обслужване по проектиране, доставка и монтаж, узаконяване и въвеждане в експлоатация на газови инсталации за битови, обществено-административни и промишлени обекти;

Предпроектно проучване, консултации и разработване на индивидуални проектни решения в областите:

 • отопление;
 • вентилация;
 • климатизация;
 • газоснабдяване;
 • хладилна техника;

Услуги свързани с инвестиционно проектиране:

 • Съставяне и оптимизация на нови и съществуващи топлинни схеми;
 • Проектиране на промишлено топлинно стопанство;
 • Промишлени парогенератори и пароразпределителни инсталации;
 • Оборудване на котелни помещения;

ВИЛФ-инженеринг ООД осигурява гаранционна и извън гаранционна поддръжка и сервиз. Обслужва и поддържа съоръжения с повишена опасност.

Пловдив
ул. Ильо Войвода № 21
тел./факс: 032 944 193
GSM: 0888 122 325 – инж. Филип Стоянов
GSM: 0885 235 757 – инж. Христо Каменов

е-mail: [email protected]

сайт: www.wilf-eng.com

Scroll to Top