ГЛД Гарден ЕООД

ГЛД Гарден ЕООДГЛД Гарден ЕООД – озеленяване на градини и дворове, системи за напояване, поддръжка на градини.

Информация за фирмата: ГЛД Гарден ЕООД съществува от 2006 г. Членува в съюза на ландшафтните архитекти и има множество изградени обекти на територията на гр. София и страната.
Основната дейност на фирмата е озеленяване на дворове, поливане (поливни системи), напояване и поддръжка на градини.

Целта на проектирането е да се постигне цялостна концепция за решение, подчинена на стилово единство, функционалност, естетичност и цялостна визия. Поддръжката на градината включва следните мероприятия: косене, торене, плевене, третиране със селективни хербициди, аериане, грапене, валиране на тревните площи.

Предлага:

  • озеленяване на дворове;
  • поддръжка на градина, поливане, напояване, косене;
  • поливни системи;
  • проектиране на градини;
  • изграждане на автоматизирани системи за напояване и др.

София
кв. Крива река
ул. Виктор Григорович №38-40
тел./факс: 02 954 93 99
GSM: 0899 986 290
Skype: gld-garden.com

e-mail: [email protected]

сайт: www.gld-garden.com

Scroll to Top