ЕлТро-ВР ЕООД

ЕлТро-ВР ЕООДЕлТро-ВР ЕООД – Електрически инсталации – изграждане и ремонт.

Фирма ЕлТро-ВР ЕООД е специализирана в изграждане, ремонт и поддържане на силнотокови и осветителни електрически инсталации в жилищни сгради, търговски и промишлени обекти:

  • Монтаж и демонтаж на ел. табла и захранващи линии, ключове, контакти;
  • Изграждане, ремонт и поддръжка на вътрешни телефонни мрежи;
  • Програмиране и препрограмиране на телефонни централи;
  • Фасадно осветление на сгради;
  • Градинско и парково осветление;
  • Модернизиране на стълбищно осветление;
  • Енергоспестяващи решения в областта на осветлението;
  • Замяна на морално остарели или амортизирани апартаментни ел.табла;
  • Изграждане на системи за мълниезащита на жилищни сгради, търговски и промишлени обекти;
  • Абонаментна поддръжка на вътрешни телефонни мрежи, пожароизвестителни инсталации, домофонни инсталации и др.

Троян
ул. Феликс Каниц № 9Б
тел./факс: 0670 615 15
GSM: 0878 770 211

e-mail: [email protected]

сайт: www.eltro-bg.com

Scroll to Top