НЕСИ ООД

НЕСИ ООД

НЕСИ ООДНЕСИ ООД – проектиране, изграждане и поддръжка на отоплителни, вентилационни, климатични, газови, термопомпени и соларни инсталации.

Фирма НЕСИ ООД предлага цялостни решения при изграждане на отоплителни, водопроводни, термопомпени и газови сградни инсталации:

  • Извършва първоначално проучване, проекти­ране, монтаж, пуск, настройка, гаранционна поддръжка и след гаранционен сервиз на инсталации за отопление, вен­тилация и климатизация.
  • Консултации и продажба.
  • Гаранционен и следгаранционен сервиз.
  • Резервни части и оборудване.

НЕСИ ООД извършва монтаж и въвежда в експлоатация инсталации с:

  • Електрически котли;
  • Пиролизни котли;
  • Котли на твърдо гориво;
  • Котли на течно и газообразно гориво;
  • Комбинирани котли;
  • Термопомпи за отопление и производство на топла вода: въздух-вода, вода-вода и земя-вода.

Самоков
ж.к. Самоково, бл.29, Вх.Б, ет.7
тел./факс: 0722 664 03

сайт: www.nesiltd.com