СТУДИО ИНТЕРИОРИ

СТУДИО ИНТЕРИОРИСтудио Интериори – Интериорен дизайн.

  • Изготвяне на професионални интериорни и екстериорни визуализации.
  • Проектиране на интериор и екстериор за битови и търговски помещения.
  • Консултации и упражняване на дизайнерски контрол по осъществяването на конкретната услуга.

Студио Интериори извършва:

  • Цялостна реализация на проектираните интериори и екстериори. Включително с организация на довършителни и монтажни работи, поръчка и доставка на мебели. Осъществяване на координация и контрол върху работата по реализацията на проектите и др.

Пловдив
ул. Драган Цанков №51

Дизайнери:
Недялко Христолов
GSM: 0899 107 776

Живко Колев
GSM: 0897 993 771

e-mail: [email protected]

сайт: studio-interiori.hit.bg

Scroll to Top