Чи100% – Корпоративно професионално почистване

Чи100%Чи100% – Корпоративно професионално почистване. Управление и поддръжка на имоти.

Чи100 предлага: Основно и абонаментно почистване.

  • Почистване на офиси и домове.
  • Почистване на бизнес сгради и търговски центрове.
  • Основно почистване след строителство и ремонт.
  • Почистване на витрини, прозорци и фасади на сгради.
  • Доставка на диспенсери и хигиенни консумативи.
  • Управление на имоти (наеми, такси, приходи и разходи).
  • Мениджмънт на услуги по стопанисване на сграден фонд – общи разходи, водоснабдяване, топлофикация, техническа поддръжка и други.
  • Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на сгради и помещения.
  • Фирмата извършва разделно изкупуване на вторични суровини-хартия, найлон, пластмаса, стъкло.
  • Озеленяване – косене, поливане и поддържане на зелени площи.

Чи100%  развива своята дейност на територията на цялата страна.

София
Фронт офис Интериор сити
бул. Черни връх № 47
тел./факс: 02 480 64 55
GSM: 0895 660 890 | 0895 660 880
GSM: 0895 660 882 | 0895 660 888

сайт: www.chi100.bg

Scroll to Top