10 ЗА: Сухото строителство

Сухо строителство10 предимства на използването на системите за сухо строителство. Характеристики на сухото строителство.

  1. Основна характеристика на Сухото строителство е изключително бързия монтаж и оттам значителното съкращаване на сроковете на строителните и довършителните работи.
  2. Сухото строителство покрива изискванията за звуко и топлоизолация, за акустика, за влаго и пожароустойчивост.
  3. Сухото строителство значително намалява общите строителни разходи.
  4. Сухото строителство предлага гъвкави, напълно нови творчески възможности за оформление, ограничението зависи единствено от сръчността на майстора.
  5. Системите за сухо строителство са приложими и подходящи за използване и строителство във всички сезони.
  6. При сухото строителство отпадъците са сведени до минимум.
  7. Идеално гладки повърхности позволяващи бърз монтаж на облицовки, тапети, боядисване с различни видове бои, лепене на плочки, лесен монтаж на всякакви покрития.
  8. Гъвкавост при интериорните решения. Бърз и лесен монтаж на различни външни и вградени осветителни тела.
  9. Позволяват изграждане на висящи, стърчащи, вдлъбнати, овални, елипсовидни и други форми и конструкции, много често неизпълними с друг строителен материал или способ.
  10. Липсата на строителна влага при сухото строителство позволява обзавеждане с мебели и внасяне в помещенията и на най-чувствителната електронна техника веднага след приключване на бояджийските и настилъчни работи.

Вижте още от каталога: Фирми за сухо строителство

Scroll to Top