Art Unity

Art UnityArt Unity – студио за интериорен дизайн и ландшафтна архитектура.

Информация за фирмата: Предлага интериорно и екстериорно консултиране, проектиране и изпълнение на частни и обществени пространства.

Интериорния проект включва:

 • Консултации.
 • Архитектурно заснемане.
 • Предложения за цялостното стилистично решение на интериора и функционално и композиционно разположение на елементите.
 • Проектите се представят чрез компютърна графика и 3D визуализации.
 • Планове настилки, тавани и стени, Ел и ВиК схеми.
 • Избор и проектиране на мебели – чертежи на мебелите за изработка , характерни детайли и др.;
 • Избор на материали – всичко необходимо за превръщането на проекта в реалност.
 • Авторски надзор.
 • Изпълнение.

Екстериорният проект включва:

 • Консултации.
 • Идеен проект.
 • Трасировъчен проект.
 • Проект за архитектурни елементи, настилки, градинска мебел и осветление.
 • Посадъчни схеми.
 • Вертикално планиране.
 • Авторски надзор.

София
ул. Хр.Белчев № 32
GSM: 0886 479 941
GSM: 0894 614 364

e-mail: [email protected]

сайт: www.artunity.eu

Scroll to Top