HG & Sons Ltd.

HG & Sons Ltd.HG & Sons -Пречиствателни станции BIO CLEANER

Фирма HG & Sons Ltd. – София е оторизиран представител на чешката компания ENVI-PUR за цяла България. Предлага ново поколение пречиствателни станции с биологично пречистване, които гарантират пълен биологично чист и 100% безотпадъчен аеробен процес. Технологията на пречиствателни станции BIO CLEANER съответства на най-съвременните изисквания. Тя позволява пречистване на отпадни води от бани, тоалетни, кухни, миялни машини и др. Без консумативи, без филтри и без зареждане с каквито и да било бактерии и активатори. Без необходимост от почистване и изпомпване с фекалки и с минимален разход на ел. енаргия. Пречиствателните станции дори имат възможност за поемане на по-големи количества отпадни води от капацитета им, за известен период, без това да се отрази върху качеството на пречистване.

HG & Sons ООД предлага станции за пречистване с различен капацитет, подходящи както за индивидуални нужди, така и за цели туристически комплекси и населени места:

  • Пречиствателни станции „BIO CLEANER“ модели от „BC-4“ до „BC-25“.
  • Пречиствателни станции „BIO CLEANER“ модели от „ВС-30“ до „ВС-150“
  • Аеробни Биологични пречиствателни станции за отпадни води с капацитет  500-14000 е.ж.

Без специални изисквания за монтаж и експлоатация.
Без миризма.
Гаранция 48 месеца!

София
кв. Лозенец
бул. Черни връх № 41
тел.: 02 868 29 42
факс: 02 868 29 42
GSM: 0886 772 566
GSM: 0884 179 550

e-mail: [email protected]

сайт: www.hg-sons.com

Scroll to Top