Изолация в Пловдив

KOMATEX ООД

Фирмата търгува с материали за изолация, топлоизолация и саниране и предлага монтаж със собствени монтажни екипи. Материалите се предлагат и на лизинг с максимален срок на изплащане 3 години. КОМАТЕХ ООД предлага съдействие и консултации за кредит енергийна ефективност.

Пловдив
бул. България № 37
тел./факс: 032 967 925
GSM: 0888 921 968 , 0887 612 544

e-mail: [email protected]

сайт: www.komateh.com